Νέα Ιωνία: Παράδοση εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης