Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν τα νέα ανακατασκευασμένα κτίρια του Ινστιτούτου