Κλιματική Κρίση και αναγκαιότητα προσαρμογής των δράσεων