Ιδρύουμε Παρατηρητήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια Αττικής