“Θα είμαι Περιφερειάρχης όλων των πολιτών” – Συνέντευξη στο Liberal