Η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε στη ΓΑΔΑ εκσυγχρονισμένο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας