Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα επανδρώσει τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ