«Η Γυναίκα στην Εξουσία» | Ημερίδα της Περιφέρειας Αττικής