Επαγγελματικό Επιμελητήριο: Συνέδριο με θέμα τις επενδύσεις και την ανάπτυξη