Επίσκεψη στο έργο Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος Λ. Ειρήνης Δήμου Ηλιούπολης