Επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι στη Λ. Βάρης – Κορωπίου