Επίβλεψη των εργασιών συντήρησης στη Λ. Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας