Εμβληματικά έργα υποδομών και αναπλάσεων στη Νέα Σμύρνη