Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τη διάθεση των επιχειρήσεων να βοηθήσουν στην προστασία των πολιτών από τον κορονοϊό