Δράση για την κλιματική αλλαγή και την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου