Διαδικασία καταβολής ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19