Δημιουργούμε δωρεάν ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία ο πολίτης (με βιντεοκλήση) θα έχει οπτική επαφή με ιατρούς για την παροχή συμβουλών για τον Κορονοϊό