Γ. Πατούλης: Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχικός μας στόχος