Βράβευση των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του ΕΔΔΥΠΠΥ από τα Healthcare Business Awards στην κατηγορία «Προσφορά́ στην Υγεία από ΜΚΟ»