Αχαρνές: Παράδοση 3 απορριμματοφόρων και καφέ κάδων