Αυτοψία σε έργα που ξεκίνησαν επί δημαρχίας του Γ.Πατούλη στο Μαρούσι