Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ