Αναβάθμιση δεξιοτήτων 6.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα