Αίτημα προς το Υπ.Εσωτερικών για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ΙΔΟΧ